Värnamo Hembygdsförening

Styrelsen idag

Ordförande:

Lena Axelsson

Styrelseledamöter:

Ulf Helgesson

Bertil Åstrand

Ann-Britt Spendler, kassör

Kerstin Molin

Agneta Atterling

Claes Johannesson

Leena Niskanen, sekreterare

Suppleanter:

Lina Midholm

Jonathan Granefelt

Apl Kindbl 2.jpg

Första styrelsen

Ordförande:
Carl Fredricsson

Styrelseledamöter:

Jonas Oscar Hagstrand

Axel Rydbeck

Oscar Eklund

Hugo Lyngskog

John Lönnblom

Carl S. Johansson

Apladalen var tidigt känd som Värnamobornas trivsel- och utflyktsplats. När Värnamo Hembygdsförening bildades 7:e maj 1920 var målsättningen klar. Apladalen skulle få bli en Natur- och Hembygdspark, där kommande generationer kunde få se hur smålänningar levde och verkade förr.

Våra samlingar består idag av tre avdelningar:

 

Bibliotek

Folkminnen, brev, manuskript, fotografier, målningar med mera...

Etnografisk samling

Föremål som belyser äldre tiders kultur.

Typ och mönstersamling

Huvudsakligast avsedd till ledning för nybildning inom hantverk och hemslöjd; omfattande möbler, redskap och andra föremål av trä- smide- och textilarbeten.